Standaardeisen voor de valkparkiet - Vererving

Terug

De vererving van de valkparkiet
De factoren Witmasker, Pastel, en Bont vererven autosomaal recessief.
De factoren Ino, Cinnamon en Gepareld vererven geslachtgebonden recessief.

Uit de paring:
Witmasker x witmasker komen dan 100% witmaskers.
Witmasker x wildvorm geeft 100% wildvorm/witmasker.
Wildvorm/witmasker x wildvorm/witmasker geeft 25% wildvorm + 50% wildvorm/witmaker x 25%
witmaskers.
Wildvorm/witmasker x witmasker geeft 50% wildvorm/witmasker + 50% witmasker.
In de plaats van witmasker kunnen ook de factoren pastel of bont worden ingevuld.

Uit de paring:
Ino x ino komen 100% ino's
Ino(man) x wildvorm geeft 50% wildvorm/(ino)mannen + 50% ino(poppen).
Ino/wildvorm(man) x wildvorm(pop) geeft 25% wildvorm mannen + 25% wildvorm-
/ino mannen + 25% wildvorm poppen + 25% ino poppen.
Wildvorm(man x ino geeft 50% wildvorm/ino (mannen) + 50% wildvorm poppen.

In de plaats van ino kunnen ook de factoren cinnamon en gepareld worden ingevuld.