Standaardeisen voor de valkparkiet - Lutino valkparkiet

Terug

Kleurstandaard van de valkparkiet

Lutino man
Kop, kuif en masker:
Masker geel, zich uitstrekkend vanachter de inplant kuif, met een gelijkmatige boog om het oog en de oorvlek, via de hals naar de keelstreek. Schuin onder het oog bevindt zich een ellipsvormige ▒ 15 mm oranje oorvlek, welke geheel omgeven is door het geel van het masker. De kuifveren zijn geel. Kop vanaf de kruin naar de achterkop wit.
Vleugels:
De gehele vleugel vanaf de vleugelbocht tot en met de grote slagpennen wit.
Lichaam:
De borst vanaf het masker, buik, flanken, cloaca, mantel en stuit wit, met een minimale gele
waas.
Staart:
Boven- en onderstaartdekveren en grote staartveren wit.
Ogen:
Helder rood.
Snavel:
Hoornkleurig, neusdop vleeskleurig.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

Lutino pop
Kop, kuif en masker:
Masker geel, zich uitstrekkend vanachter de inplant kuif, met een gelijkmatige boog om het oog en de oorvlek, via de hals naar de keelstreek.Schuin onder het oog bevindt zich een ellipsvormige ▒ 15 mm grote oranje oorvlek welke geheel omgeven is door het geel van het masker. Ook de kuifveren zijn geel.
Vleugels:
De vleugeldekbevedering is egaal zacht geel. De grote vleugelpennen het liefst geel bewaasd.
Lichaam:
De borst vanaf het masker, buik, flanken, cloaca, mantel en stuit zacht geel.
Staart:
Boven- en onderstaartdekveren en grote staartveren geel.
Ogen:
Helder rood.
Snavel:
Hoornkleurig, neusdop vleeskleurig.
Poten:
Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

Albino man en pop
Geheel zonder enig tekeningspatroon of kleurnuance zuiver helder wit. Ogen, snavel en poten als bij
de lutino.

Keurtechnische aanwijzingen bij de lutino valkparkiet
Daar er door de kwekers in het verleden accent verschillen zijn gelegd t.a.v het caroteno´denbezit van de (lutino) valkparkiet is het ondoenlijk om van alle voorkomende variŰteiten een standaard te
schrijven. In de huidige kweekpraktijk komen zowel mannen als poppen voor die een optimaal caroteno´denbezit hebben en dus over het gehele lichaam geelovergoten tot echt geel zijn. Tevens zijn er vogels, waarbij het caroteno´denbezit zich beperkt tot de kuif en het masker (bij de poppen nog iets geel in de staart) en verder een geheel zuiver witte bevedering hebben. De T.C. is van mening dat de kwekers de mogelijkheid moeten hebben om dit accent verschillen optimaal te benutten. De lutino valkparkiet kan dan ook in vele nuances als goed worden bevonden. De keurmeester dient er op te letten, dat de kleur zoveel mogelijk egaal is. Voorkeur hebben echter vogels, die aan de uiterste zitten d.w.z. vogels zuiver wit met alleen caroteno´ in het masker of vogels, zo diep mogelijk geel in de gehele bevedering. E.e.a. zien we ook in de grijs- en in de bruinserie. Grijs met een zo minimaal mogelijk caroteno´denbezit (behoudens kuif en masker). Bruin met een zo minimaal mogelijk caroteno´ bezit in de gehele bevedering. Bij de keuring van de ino dienen we verder te letten op het formaat (smalle vogels) en de veel voorkomende kale plek achter de kuif. Gele en witte zwartogen. Door selectieve kweek uit bont is het mogelijk de zgn. gele en witte zwartogen te kweken. Deze vogels schijnen sporadisch voor te komen. De eisen voor deze vogels zijn dezelfde als voor de lutino en de albino, behoudens de oogkleur. Deze is donkerbruin.