Standaardeisen voor de valkparkiet - Bonte valkparkiet

Terug

Bonte valkparkiet
Ook bij de valkparkiet kennen we de bonte. Bij de keuring ligt de nadruk op een bontpercentage tussen de 40 en 60% terwijl het streven gericht dient te zijn op symmetrisch getekende vogels. (vogels met enkele bonte veertjes zullen niet als bont worden gekeurd). De aaneengesloten kleurvelden moeten egaal van kleur zijn en de ongepigmenteerde velden in de grijsserie zo wit en in de bruinserie zo geel mogelijk. Het "uitlopen" van het masker en de vleugelbalk door bontvorming maakt de vogel niet mooier en dient dan ook vermeden te worden. Als uitvloeisel van de bontkweek kunnen we de zgn. getekende vogels aantreffen. Dit zijn vogels die een mooie gave nekring laten zien, al dan niet in combinatie met een aantal (grot) witte vleugelpennen. Deze vogels halen niet de 40% bont maar kunnen wel voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De bonten worden niet gevraagd in die mutaties die een reductie van melanine tot gevolg hadden. Dus niet in de pastel en in de geparelde. In de andere mutanten kan de bontfactor gekweekt worden, uiteraard met in de achtneming van de specifieke eigenschappen van de mutant. Zo zal de cinnamon bonte ook een diepe bruine en een witmasker een donkerleigrijze kleur moeten hebben.