Valkparkiet.com

Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  

Nieuws:

Pagina's: [1]   Omlaag

Auteur Topic: Wat is CITES  (gelezen 1192 keer)

Peter op het werk

  • Kleuter valkje
  • ***
  • Offline Offline
  • Berichten: 89
  • www.valkparkiet .com
Wat is CITES
« Gepost op: 7 mei 2005, 07:46:02 »

Uitleg:
Mensen houden van dieren. Veel mensen houden van bijzondere dieren. Dit zijn vaak dieren die in het wild niet in Nederland leven: uitheemse diersoorten. Vroeger werden veel van zulke dieren uit het wild gevangen en naar Nederland gebracht om daar als huisdier of in een dierentuin gehouden te worden. Tot men merkte dat sommige van deze diersoorten in het wild bijna niet meer voorkwamen en met uitsterven bedreigd werden. Een paar landen zijn in 1974 bij elkaar gekomen en hebben een afspraak gemaakt over de handel in dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Inmiddels hebben al 143 landen deze overeenkomst ondertekend, waarmee ze beloven zich aan de gemaakte afspraken te houden. Belangrijke afspraken zijn:

Bijlage I - met uitsterven bedreigd
Er worden geen dieren meer uit het wild gehaald om te worden uitgevoerd, als de diersoort met uitsterven bedreigd wordt door de internationale handel. Een paar voorbeelden: walvissen en dolfijnen, de olifant, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden- en hagedissensoorten. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage I van CITES

Bijlage II - reguleren van handel
Veel soorten dieren mogen alleen nog maar worden uitgevoerd als hier een CITES-vergunning voor is verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdier- en krokodillensoorten, alle reuzenslangen, een aantal schelpensoorten en veel koraalsoorten. Een vergunning wordt alleen verleend, als er niet teveel dieren van een soort worden uitgevoerd. Door wetenschappers wordt steeds bekeken of er nog vergunningen verleend kunnen worden. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld dat steeds genoeg mannetjes en vrouwtjes van een diersoort achterblijven, zodat er ook steeds genoeg jonge dieren geboren worden in het wild. Zodra een groep dieren in het wild kleiner wordt doordat er teveel van gevangen worden, kunnen de landen samen besluiten dat zulke dieren niet meer uit een bepaald land uit het wild gehaald mogen worden. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage II van CITES.

Bijlage III - soortbescherming in herkomstland
CITES kent ook een Bijlage III. Daarin zijn soorten opgenomen, waarvan het land, waar zo'n soort voorkomt, het belangrijk vindt dat de uitvoer in de gaten wordt gehouden en hierbij de hulp van andere landen vraagt. Alleen soorten, waarin veel gehandeld wordt tussen landen, kunnen door CITES beschermd worden. Dit betekent dat heel veel uitheemse diersoorten niet onder CITES vallen (bijvoorbeeld schorpioenen, de meeste soorten ratelslangen, haaien). CITES kan bijvoorbeeld niet de gebieden beschermen waarin deze soorten leven. Elke twee jaar komen wetenschappers en andere deskundigen van de landen, die de overeenkomst hebben ondertekend, bij elkaar. Zij nemen de afspraken door, kijken of er landen zijn die zich er niet aan houden en kunnen soorten in de Bijlagen op laten nemen, die beschermd moeten worden.

Controlemogelijkheid
Door het vergunningensysteem is het mogelijk te controleren hoeveel dieren er uit het wild worden gehaald. Voert een land teveel dieren van een soort uit, dan kan worden besloten de invoer van zulke dieren (tijdelijk) te verbieden. Soms moet dan binnen zo'n land de hoeveelheid dieren van de soort, die nog in het wild leven worden onderzocht en worden er afspraken gemaakt over de hoeveelheid dieren, die uitgevoerd mogen worden. Dit wordt een exportquotum genoemd. Op de uitvoervergunning van zo'n land moet dan precies staan hoeveel dieren van die soort ze in een bepaald jaar al hebben uitgevoerd. Soms is het nodig de internationale handel met zo'n soort helemaal te verbieden. De soort wordt dan opgenomen in Bijlage I van CITES.

Bijlagen
Doordat bedreigde soorten op Bijlagen zijn geplaatst, wordt de internationale handel pas mogelijk is wanneer een document is verleend: een CITES-in- of uitvoervergunning, een CITES-wederuitvoercertifcaat of een certificaat van origine. Nog even het verschil tussen de bijlagen:

Bijlage I omvat soorten, die onder meer door internationale handel met uitsterven bedreigd zijn. In deze soorten mag geen handel worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild afkomstige dieren of planten.
Bijlage II omvat soorten, die onder meer door internationale handel met uitsterven bedreigd kunnen worden Daarom wordt deze handel gereguleerd.
Bijlage III omvat soorten, waaraan een land, waar zo´n soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land.
De handel in CITES-soorten wordt gereguleerd door dit vergunningenstelsel.

CITES in de Europese Unie
De Europese Unie (EU) heeft regels opgesteld over de handel in CITES-soorten, die gelden voor alle landen die lid zijn van de EU. Deze regels zijn opgenomen in Verordeningen (nrs. 939/97, 338/97 en 2307/97). Verordening (EG) 2307/97 bevat de Bijlagen A t/m D, waarin soorten zijn opgenomen, waarop bepaalde regels van kracht zijn.
De Bijlage-I soorten van CITES en een aantal Bijlage-II soorten zijn opgenomen in Bijlage A van deze verordening. Ook zijn hierin soorten opgenomen, die bijvoorbeeld in Europa streng beschermd worden op grond van Europese richtlijnen. Dit hoeven niet altijd CITES-soorten te zijn.
De Bijlage-II-soorten van CITES zijn grotendeels opgenomen in Bijlage B.
De Bijlage-III-soorten van CITES zijn grotendeels opgenomen in Bijlage C. Bijlage D bevat niet-CITES-soorten, waarvan men binnen Europa van mening is dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel deze soorten met uitsterven bedreigt.

CITES in Nederland
Nederland heeft ook de Overeenkomst getekend. In Nederland is een CITES-bureau, dat vergunningen verleent voor in- en uitvoer van beschermde dieren. Soms moet het CITES-bureau met wetenschappers overleggen of een vergunning verleend mag worden. Deze wetenschappers zitten in een Commissie, de CITES-commissie, die ongeveer zes keer per jaar vergadert over de handel in bedreigde dieren (en planten). Regels over deze handel zijn in een wet vastgesteld: de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Wet budep).

Gefokte dieren in Nederland
In Nederland zijn en worden dieren ingevoerd met een CITES-invoervergunning. Soms zijn deze dieren uit het wild gehaald. Dat mag alleen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Het is vaak moeilijk dieren, die uit het wild komen, goed te verzorgen. Ook kunnen zulke dieren vaak niet wennen als ze gevangen worden gehouden, zeker niet zonder speciale verzorging. Gelukkig gebeurt het ook vaak dat dieren worden ingevoerd, die niet uit het wild komen, maar zijn geboren in gevangenschap.
Ook in Nederland wordt veel gefokt met bijvoorbeeld papegaaien en slangen, zowel voor de handel als voor hobby. Als zulke dieren in gevangenschap geboren zijn, zijn ze vaak makkelijker te houden en voelen ze zich ook prettiger dan wanneer ze uit het wild gevangen zijn: ze zijn immers niets anders gewend. Hierom, én omdat het houden van zulke dieren niet ten koste gaat van de natuur, is de wet minder streng over het houden, kopen en verkopen van in gevangenschap geboren dieren. Apen en veel soorten roofdieren mogen in Nederland niet gehouden worden in huisgezinnen, ook niet als ze in gevangenschap geboren zijn.

Instanties
In Nederland kunnen de Algemene Inspectiedienst, de politie en de douane (bij in- en uitvoer) controleren of dieren in gevangenschap zijn geboren of uit het wild zijn gehaald. Ook controleren ze of er voor de invoer een CITES-vergunning is verleend. Mensen die zulke dieren houden of verkopen, moeten kunnen vertellen hoe zij aan die dieren gekomen zijn en dat zij, als de wet dit verplicht, de juiste papieren hebben (een vergunning of een ontheffing). Als blijkt dat dieren worden gehouden of verkocht terwijl het niet klopt met de wet, dus illegaal is, kunnen de dieren in beslag worden genomen. Ze gaan dan naar bijvoorbeeld een dierentuin of een speciaal opvangcentrum. De rechter kan straf opleggen voor het overtreden van de wet: een boete of gevangenisstraf of allebei.

Meer informatie
Een overzicht van soorten, opgenomen in de Bijlagen van CITES en de Europese verordening, is toegankelijk via Internet:
http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu/database.htm
CITES heeft ook een eigen website: http://www.cites.org/

Ook is een serie infobladen beschikbaar:
.Uitleg van CITES voor de jeugd
· Het invoeren van souvenirs
· De handel in kaviaar
· De handel in hout
· Het aanvragen van documenten voor de handel in dieren
· Het aanvragen van documenten voor de handel in planten
· De regeling administratie
· Aanvraag ontheffing van het bezits- of handelsverbod
· Legesheffing · Handel in traditionele Chinese medicijnen (TCM)
· Bezit van en handel in slangen in Nederland en de Europese Unie
· Verordening 2724: actuele soortenlijsten

CITES-bureau
Voor meer informatie kunt u bellen met het CITES-bureau tussen twee en vier uur 's middags. Het telefoonnummer is 078-6395340. Als u vragen heeft over een bepaalde diersoort, is het raadzaam eerst na te gaan wat de wetenschappelijke (latijnse) naam van dat dier is. Uw vragen zijn dan sneller te beantwoorden

Internetsite
Bovenstaande informatie plus vele documenten, verordeningen en infobladen zijn te vinden op en te downloaden van de internetsite van het ministerie: http://www.minlnv.nl/infomart/regeling/cites

www.minlnv.nl/cites

Kijk onder aan bij Europese Verordeningen
Verordening 1497/2003 (soortenlijsten) (PDF-formaat, 428 Kb)
Gelogd
De webcam in de voliere:

Kijk nu live mee! Klik hier!
Pagina's: [1]   Omhoog