Print  | Sluit dit venster   

Legnood
Legnood wil zeggen dat het popje niet zelf in staat is haar eitje te leggen; een eitje dat doorgaans volledig correct is ontwikkeld, maar door de volgende reden niet kan worden gelegd. Windeieren (eieren zonder kalkschaal ), vocht, tochtige behuizing, te vette lichaamsconditie, te jonge of te zwakke broedvogels of door een plotselinge weersverandering. Het is erg gemakkelijk een aan legnood lijdend popje te ontdekken, daar zij doorgaans 'opgeblazen' en stilletjes in een hoekje van de volière of op haar nestje zit. Met opgezette veertjes en met een hevige, hijgende ademhaling ziet zij er ziek en zielig uit.

Wordt zo'n vogel snel ontdekt, dan moet zij onmiddellijk in een warme omgeving worden gebracht waar de temperatuur circa 32°C is. De cloaca moet worden ingesmeerd met slaolie of olijfolie en wel met behulp van een zacht penseeltje. Na 2 uur warmte zal de pop gewoonlijk haar eitje leggen. Als olie en warmte niet helpt, dan zal men moeten overgaan naar een stoombehandeling. Voor een stoombehandeling gaat men als volgt te werk. De cloaca en de directe omgeving moeten goed met olie worden ingesmeerd, dit om beschadiging van de huid te voorkomen. Dan houden we de vogel drie of viermaal een 1/2 minuut boven kokend water en zet men haar terug in het ziekenkooitje.Wanneer het eitje is gelegd, moet de vogel zich enkele dagen rustig in een warme omgeving kunnen herstellen; geleidelijk aan kan men haar aan de buiten temperaturen laten wennen voordat zij terug naar haar oorspronkelijke behuizing terug kan.

Als dit alles niet helpt moet men naar een dierenarts die dan waarschijnlijk een calciuminjectie zal toedienen of het eitje operatief verwijderen. Een complicatie die zich nogal eens voordoet na legnood is een verzakking van de eileider. Dit komt door het langdurige persen; een roze weefsel steekt uit de anus naar buiten. Onverwijld moet dit weer op zijn plaats worden gebracht en gedept worden met een niet giftige kiemdodende zalf.
 

Met dank aan Daniel Verbeken,
Email: mailto:daniel.verbeken@yucom.be
Website: www.parkiet.yucom.be