Print  | Sluit dit venster   

Wormen
 
Een wormbesmetting vindt plaats doordat de vogel wormeieren of larven van besmette vogels opneemt. Bij een chronische worminfectie zien we een algehele achteruitgang in conditie en vermagering. Indien niet wordt ingegrepen zal de vogel uiteindelijk sterven. Vooral jonge vogels blijken gevoelig voor worminfecties. Worminfecties zien we vaak in de warme zomermaanden optreden. Met betrekking tot worminfecties kunnen we onderscheid maken tussen worminfecties in het darmkanaal en worminfecties in de luchtwegen.

Therapie:
Vogels met een worminfectie dienen een zogenaamde anti-wormmiddel, bijvoorbeeld ivormectine, toegediend te krijgen. Het anti-wormmiddel dient strikt volgens voorschrift te worden gegeven. Een goede methode van ontwormen is het wormmiddel toe te dienen met behulp van een druppelpipet, voederspuit met slangetje of kropnaald. Gezien het besmettingsgevaar dient tijdens de wormkuur de vlucht te worden gereinigd en moeten nieuwe zitstokken worden aangebracht. Na de wormkuur, die veelal uit twee fasen bestaat, dient ook het binnenverblijf te worden gereinigd en ontsmet (zie hoofdstuk `Reinigen en ontsmetten'). Hierbij horen ook de drink- en voerbakken alsmede eventueel aanwezige broedblokken.


Met dank aan:
Adri van Kooten
Website: Alles over kooi- volierevogels
Email: adrivankooten@planet.nl