Print  | Sluit dit venster   

Diarree
Dit is een ziekte die bij alle vogelsoorten voorkomt ongeacht hun leeftijd. De oorzaak van diarree komt meestal voor door bedorven, bevroren of besmet(bespoten) voedsel (groenvoer of fruit) te voederen. Wanneer diarree niet onmiddellijk een halt wordt toegeroepen kan dit ernstige gevolgen hebben voor de vogel en lijden tot de dood.

Vogels die besmet zijn, moeten in een warme, gelijkmatige temperatuur worden geplaatst en een voeding krijgen van droge zaden(voornamelijk witzaad) en water waarin enkele druppels van een bacteriedodend preparaat zijn opgelost. Wanneer de vogel in een vroeg stadium wordt geholpen, kan de situatie in enkele uren zijn afgehandeld. Indien er binnen de 24 uur geen verbetering is, zal men het best de hulp inroepen van een dierenarts. De zieke vogel moet in een uiterst zuivere kooi worden gehouden, en zeker niet in contact worden gebracht met andere vogels.

Een goede raad die ik altijd meegeef, maak dat de volières wekelijks worden gekuist, en er dagelijks vers drinkwater en eten voorhanden is. Met het voederen van fruit en groenten moet men heel voorzichtige zijn, niet te veel geven en altijd goed spoelen met zuiver water. Parkieten kunnen het slachtoffer worden van diverse infectieziekten. Worden ze echter goed gevoed en in een schone omgeving gehouden, dan zult u weinig problemen hebben.
 

Met dank aan Daniel Verbeken,
Email: mailto:daniel.verbeken@yucom.be
Website: www.parkiet.yucom.be