Wat betekend de informatie op de ring? Ringen index | Terug

De informatie op de ring is o.a. opgebouwd uit: De bond waar de kweker lid van is, het geboortejaar, registratienummer van kweker en het volgnummer.

Een voorbeeld wat er op een ring van Valkparkieten Kwekerij 't Valkje staat:

P NL PB 655 55 04 010

P uro Parrot, de bond waar we bij zijn aangesloten.
NL Nederland.
PB655 Het kweeknummer waaronder valkparkieten kwekerij 't Valkje is ingeschreven.
55 de ringmaat, staat gelijk aan 5,5 milimeter.
04 Het jaar waarin de valkparkiet geboren is.
10 Het volgnummer, het 10e valkparkietje wat geringd is.

Er zijn meerdere bonden die ringen verstrekken:
Als het een ring van de NBVV hebt staat er het volgende op:
FR75 10 nb 04

FR75 Het kweeknummer van de kweker.
10 Het volgnummer, het 10e valkparkietje wat geringd is.
nb betekend dat de ring van de nbvv is.
04 Het jaar waarin de valkparkiet geboren is.

Let op: Bij de nbvv is een ring voor valkjes altijd 5,4 mm dus kleiner als de ringen van Europarrot.
Bij de NBVV staat er ook niet bij op de ring wat voor maat de ring is.