Mutatie | Vererving
Terug

Een valkparkiet kan op meerdere manieren vererven, onderstaande tekst zal hier verder op in gaan.

Vererving: Autosomaal dominant
Een factor die autosomaal dominant vererft laat zich niet domineren. De factor is dus altijd zichtbaar! De betreffende factor kan zowel enkel- als dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn. In onderstaand schema is als voorbeeld een autosomaal dominante vererving de mutatie pastel uitgewerkt.
 
Uitwerking vererving pastelfactor
Wildkleur x pastel enkelfactorig Geeft 50% wildkleur en 50% pastel enkelfactorig
Wildkleur x pastel dubbelfactorig Geeft 100% pastel enkelfactorig
Pastel enkelfactorig x pastel enkelfactorig Geeft 25% wildkleur, 25% pastel dubbelfactorig en 50% pastel enkelfactorig
Pastel enkelfactorig x pastel dubbelfactorig Geeft 50% pastel enkelfactorig en 50% pastel dubbelfactorig
Pastel dubbelfactorig x pastel dubbelfactorig Geeft 100% pastel dubbelfactorig

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Vererving: Autosomaal recessief
Indien een bepaalde kleurmutatie autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schrijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor bontfactor schrijven we als wildkleur/bont. Zou de betreffende factor, in dit geval bont, dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een bonte zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de bont factor overheerst. Anders gezegd; er is dan geen factor (meer) aanwezig die dominant is over de bontfactor. In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie bont gebruikt
 
Uitwerking vererving bontfactor
Wildkleur x bont Geeft 100% wildkleur/bont
Wildkleur x wildkleur/bont Geeft 50% wildkleur en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x wildkleur/bont Geeft 25% wildkleur, 25% bont en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x bont Geeft 50% wildkleur/bont en 50% bont
Bont x bont Geeft 100% bont

De kleurmutaties pastel, witmasker, fallow en zwartoog vererven net als bont, autosomaal recessief. Bovenstaand schema is derhalve ook van toepassing voor deze kleurmutaties. Door in dit geval bont te vervangen door pastel, witmasker, fallow of zwartoog kunnen ook van deze kleurmutaties de uitkomsten in het schema afgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Vererving: Geslachtsgebonden recessief
Bij de geslachtsgebonden recessieve vererving vererft de betreffende kleurmutatie met het geslacht mee. De kleur van de valkparkiet is dan gebonden aan het geslacht. Zonder hier verder op in te gaan is het belangrijk te weten dat bij de geslachtsgebonden vererving een pop nooit split kan zijn voor een geslachtsgebonden mutatie, een man wel. Dit betekent dus dat een pop de kleur direct laat zien terwijl de man de kleur verborgen bij zich kan dragen. In onderstaand schema is als voorbeeld van een geslachtsgebonden recessieve vererving de kleurmutatie cinnamon gebruikt.
 
Uitwerking vererving cinnamonfactor
Man wildkleur x pop cinnamon geeft 50% mannen wildkleur/cinnamon en 50% poppen wildkleur
Man cinnamon x pop wildkleur geeft 50% mannen wildkleur/cinnamon en 50% poppen cinnamon
Man wildkleur/cinnamon x pop wildkleur geeft 25% mannen wildkleur, 25% poppen wildkleur, 25% mannen wildkleur/cinnamon en 25% poppen cinnamon
Man wildkleur/cinnamon x pop cinnamon geeft 25% mannen wildkleur, 25% poppen wildkleur, 25% mannen cinnamon en 25% poppen cinnamon

De kleurmutaties ino (albino en lutino), gepareld en geelwang vererven net als cinnamon, geslachtsgebonden recessief. In het bovenstaand schema derhalve ook van toepassing op deze kleurmutatie. Door in dit geval cinnanmon te vervangen door albino, lutino, gepareld of geelwang kunnen ook van deze kleurmutatie de uitkomsten in het schema worden uitgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten