Mutatie | Veren op de poten Index mutatie | Terug

Deze valkparkiet is niet van de beheerders van de Valkparkiet.com, vragen hierover stellen kan maar we kennen zelf de valkparkiet ook alleen van plaatjes en kunnen daarom niet meer vertellen als wat hier geschreven is.

Het is een spontane mutatie is, zoals ook normaal voorkomt in de natuur. Echter spontane mutaties overleven vaak niet, omdat ze niet juist zijn aangepast aan de omgeving. Het geen kwestie van evolutie is, maar juist in gevangenschap krijgen mutaties (of mislukkingen) een snellere kans te ontstaan, misschien mede door inteelt, waarbij verborgen eigenschappen sneller naar boven komen. Bij kippen en sierduiven komen er vele rassen voor met veren aan de poten, waarop ook wordt verder geselecteerd, zodat enorme veerdossen soms zichtbaar zijn. Maar deze vogels zijn als vele malen langer gedomesticeerd, terwijl daar bij parkieten/ papegaaien nog nauwelijks sprake van is. Dus wie weet, gaat ook de veel-gekweekte valkparkiet de duiven, kippen en kanaries acherna en kan deze straks in vele vormen en veerstructuren teruggevonden worden.

Bij de grasparkiet komt ook een soort gelijke vorm voor, de mutatie bij de grasparkiet wordt Feather Duster genoemd. Deze vogels hebben een dermate ernstige afwijking (vgl Syndroom van Down oid) dat ze niet lang leven. Je moet je er wel van bewust zijn dat deze mutatie of afwijking perongeluk optreedt en dat er dus niet bewust mee gekweekt wordt om ze zo te krijgen (wat waarschijnlijk geeneens mogelijk is). Uit een normaal koppel grasparkieten kan dus een Feather Duster geboren worden.
 
Dus dit is een heel ander verhaal dan de veer- en kleurmutaties die gezien worden bij kippen, duiven en kanaries. Misschien is het beter te vergelijken met de 'kuif grasparkieten'? Zo met de veertjes is het ook begonnen met de kippen en duiven en het is ook niet vreemd dat dit bij valkparkieten voorkomt. Immers als je kleurmutaties kunt verwachten, kun je ook andere mutaties verwachten. Kijk eens naar alle andere gedomesticeerde diersoorten. Bijvoorbeeld bij honden daar lijkt de tekkel toch echt niet meer op de wolf en daarbij heeft selectie een belangrijke rol gespeeld. En neem bijvoorbeeld het schaap, de wilde voorouder daarvan heeft echt geen wol, maar gewoon haar, net als geiten. Valkparkieten worden nog veel korter als huisdier gehouden dan de meest gedomesticeerde diersoorten, maar ook hierin kunnen we dus ontwikkelingen zien. En of dat goed is voor het dier, is zeker nog maar de vraag.
 
Bronvermeldingen:
Internet: Faithbird.com
Teksten van het forum "Valkparkiet.com": Inger v/d Laan