Mutatie | Opaline Terug

De geparelde valkparkiet, de roze Bourke parkiet, de bonte turquoisine, de rode rosella en grijskop halsbandparkiet, al deze namen verwijzen naar een en dezelfde mutatie. Het is onbegrijpelijk dat een mutatie zo een verscheidenheid kan tonen bij de diverse soorten. We hebben het over de Opaline mutatie.

Opaline mutatie is momenteel bekend bij de volgende soorten:
-Grasparkiet
-Valkparkiet
-Prachtrosella
-Bourke parkiet
-Turquoisine parkiet
-Roodrugparkiet
-Barrabandparkiet
-Halsbandparkiet
-Pruimekopparkiet
-Perzikkopdwergpapegaai

De mutatie allelen bij parkieten en papegaaien voeren over het algemeen op verschillende wijze invloed uit op de 3 kleur elementen, Eumelanine, Psittacine en Blauwstructuur die de meeste soorten wel bezitten. De meeste van deze allelen be´nvloeden maar een kleur element. Een voorbeeld is de Blauw allel, die de gehele psittacine pigmenten (geel, oranje, rood) weert waardoor een groene vogel in een blauwe vogel muteert.

De werking van het Opaline allel is ongebruikelijk en complex in vergelijking met de andere mutatie allelen. Het Opaline allel werkt meestal op meerdere kleur elementen tegelijkertijd. Hierdoor kan ook verklaard worden waarom er een grote verscheidenheid is in de Opaline mutatie bij de verschillende soorten. Elke soort geeft zo zijn eigen invulling aan de Opaline mutatie. De een wordt "rood" (prachtrosella), de andere krijgt "parels" (valkparkiet) en weer een andere wordt "bont" (turquoisine parkiet). De werking op meerdere kleur elementen heeft tot gevolg dat de kleur intensiteit aangetast wordt, veelal zijn Opaline mutanten lichter van kleur (halsbandparkiet, pruimekopparkiet). Maar ook de distributiepatroon van deze kleuren wordt gewijzigd, sommige Opaline mutanten hebben een verandering en een verplaatsing in de hoeveelheid psittacine en/of melanine (prachtrosella, roodrugparkiet, valkparkiet). Bepaalde Opaline mutanten tonen donkere punten aan de uiteinden van de staartpennen (valkparkiet, halsbandparkiet, barrabandparkiet). Hiernaast treedt er ook een herstructurering op van het (eu)melanine, Opaline mutanten hebben een spiegel tekening in de vleugelpennen, die bij de Australische parkieten (valkparkiet, bourke parkiet, grasparkiet, prachtrosella) beter tot uiting komt dan de overige soorten (halsbandparkiet, pruimekopparkiet). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat Australische parkieten al een vleugelstreep bezitten (prachtrosella, bourke parkiet, turquoisine parkiet, grasparkiet). Weliswaar onder de vleugels en voornamelijk tonen de poppen het. Naast deze kenmerken hebben Opaline mutaties ook lichte onderdons, wit onderdons in plaats van grijs onderdons (grasparkiet, halsbandparkiet, pruimekopparkiet). Hoewel geel onderdons blijft (valkparkiet) en sommige combinaties met Opaline leveren een bleekgeel onderdons op (Opaline Grijsgroen - halsbandparkiet)

Hieruit volgen de hoofdkenmerken van Opaline:
- Opaline vererft altijd geslachtsgebonden.
- Ogen zijn zwart, net als de wildvorm.
- Een spiegeltekening in de vleugelpennen.
- Herstructurering en distributie van de aanwezige pigmenten en/of melanine.
- Grijs onderdons wordt wit.
- Sommige soorten hebben een verandering in de hoeveelheid psittacine.
- Sommige soorten hebben donkere staartpunten.

Een noemenswaardig fenomeen treedt op bij de Opaline valkparkiet, namelijk de mannetjes verliezen de gehele Opaline tekening als ze volwassen worden. Waardoor uiterlijk geen verschil aanwezig is tussen een normaal mannetje en een Opaline mannetje. Terwijl de poppen de Opaline tekening blijven behouden.

De Opaline mutatie is goed te combineren andere mutaties. Hoewel er bij bepaalde soorten sommige mutatie combinaties niet raadzaam zijn. Maar de meeste combinaties met Opaline zien er prachtig uit. De bekendste combinatie is natuurlijk wel de Opaline-ino oftewel "Rubino". Deze combinatie is bij soorten met psittacine verspreiding bijzonder mooi te noemen (Rubino - prachtrosella), Rubino - roodrugparkiet). Terwijl bij soorten zonder psittacine verspreiding de combinatie tussen Opaline en Ino minder spectaculair is (Opaline-ino - grasparkiet). Deze combinatie heeft bij de valkparkiet een uitzonderingspositie. De valkparkiet wordt diepgeel van kleur met de bijbehorende Opaline tekening ("parels"). Foto: Lutino Opaline

Mogelijk is de Opaline mutatie ook bij een paar Aratinga's en Pyrrhura's soorten opgetreden. Bij de Pyrrhura's wordt de mogelijke Opaline mutant ook wel "Geelzijde" genoemd en schijnt geslachtsgebonden te vererven. Een aantal herkenbare kenmerken zijn o.a. opgebleekt, verspreiding van psittacine (rood) en geslachtgebonden vererving. Er dient nog verder onderzoek naar gedaan te worden betreffende kweekresultaten en kenmerken van de Opaline mutatie.

Tekst: Zahir Rana  | Website http://www.psittaculaworld.com
Foto's: Peter Bosboom | Website: http://www.valkparkiet.com
 
Opaline


Witmasker Opaline


Lutino Opaline