Mutatie | Witmasker Bont Cinnamon Gepareld
Terug

Geslachtsbepaling:
Vrijwel elke kleur valkparkiet kan ook nog gepareld voorkomen. Over het hele lijf komen er dan in een regelmatig patroon spots, vlekjes, voor die afhankelijk van de oorsprong kleur geel of wit zijn. Hierdoor verdwijnen dan vrijwel alle zichtbare kenmerken voor het bepalen van het geslacht. Maar,….. bij mannen verdwijnen de parels altijd! Meestal met de jeugdrui grotendeels en pas geheel na een aantal keren in de rui geweest te zijn. Deze mannen keren dan terug naar de oorspronkelijke kleur. Een volwassen valk die dus nog net zo gepareld is als in de jeugd zal dus altijd een pop zijn.

Overigens kan ook een albino gepareld zijn, maar dit is dus niet zichtbaar. Witte spots op een witte vogel zijn uiteraard niet zichtbaar. Kwekers moeten echter hier wel rekening mee houden want deze genen voor gepareld zijn kunnen uiteraard wel aan het nageslacht worden doorgegeven.

Bij de witmasker is de gele kleur en ook de oranje wangvlek verdwenen. Er blijft een valkparkiet over met een witte kop, zonder wangvlek. Mannen hebben een duidelijke witte kop en een kuif met vrijwel uitsluitend wit/grijze veren. Poppen hebben een grijze kop en een grijze kuif. Het visgraatpatroon aan de onderkant van de staartveren zoals bij de grijze wildkleur is bij de poppen niet meer zichtbaar omdat, natuurlijk, ook daar het geel verdwenen is.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
Bij de witmasker valkparkiet is de gele en rode kleurstof (psittacine) in de bevedering verdwenen. Voornamelijk bij de man uit zich dat in een witmasker. De wangen van de pop zijn daarentegen grijs. Het totaal ontbreken van de gele kleurstof heeft verder een veel hardere grijze kleur van de lichaamsbevedering tot gevolg. De witmasker factor heeft geen invloed op het geslachtsonderscheid tussen man en pop. Geslachtsbepaling is derhalve gelijk aan de wildkleur.

Een goede geparelde valkparkiet is een vogel waarbij de pareltekening fijn en regelmatig van patroon is op de rug, vleugels, borst, flanken en cloaca streek. Bij de factor gepareld doet zich gepareld het eigenaardige verschijnsel voor dat bij de mannen en de pareltekening op een leeftijd van 7 tot 12 maanden verdwijnt en slechts een grijze vogel overblijft. Deze mannen zijn veelal te herkennen aan een onregelmatige grijze kleur op de rug en de vleugels. Poppen behouden de pareltekening voor het leven. Gezien bovenstaande zal de geslachtsbepaling geen probleem opleveren.

De cinnamon valkparkiet is een vogels met een overwegend warme grijsbruine kleur. Deze kleur bleekt op wanneer de vogels in een buitenvolière worden gehouden. Bepaling van het geslacht is gelijk aan die van de wildkleur.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Suzanne