Mutatie | Witmasker Bont
TerugGeslachtsbepaling:
Witmasker
Bij de witmasker is de gele kleur en ook de oranje wangvlek verdwenen. Er blijft een valkparkiet over met een witte kop, zonder wangvlek. Mannen hebben een duidelijke witte kop en een kuif met vrijwel uitsluitend wit/grijze veren. Poppen hebben een grijze kop en een grijze kuif. Het visgraatpatroon aan de onderkant van de staartveren zoals bij de grijze wildkleur is bij de poppen niet meer zichtbaar omdat, natuurlijk, ook daar het geel verdwenen is.

Bont
Bij de bonte mutatie worden de kleuren van de oorspronkelijk grijze, cinnamon, etc. valkparkiet in een min of meer symmetrisch vlekpatroon door elkaar gemengd. Ook hier zijn daardoor de uiterlijke geslachtskenmerken zodanig verstoord dat visueel het geslacht vaststellen niet meer mogelijk is. Net als bij de albino's is het geslacht dus alleen vast te stellen door bestudering van het gedrag.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
Bij de witmasker valkparkiet is de gele en rode kleurstof (psittacine) in de bevedering verdwenen. Voornamelijk bij de man uit zich dat in een witmasker. De wangen van de pop zijn daarentegen grijs. Het totaal ontbreken van de gele kleurstof heeft verder een veel hardere grijze kleur van de lichaamsbevedering tot gevolg. De witmaskerfactor heeft geen invloed op het geslachtsonderscheid tussen man en pop. Geslachtsbepaling is derhalve gelijk aan de wildkleur.

Bontkleur komt bij veel diersoorten (en planten) voor, zo ook bij de valkparkiet. Het probleem bij de bontfactor is echter dat het bontpatroon in het algemeen zeer variabel vererft. Ideaal is een valkparkiet met een bontpatroon van 50% welke regelmatig over het lichaam is verdeeld en waarbij de oranjerode oorvlek en de gele wangvlek bij voorkeur niet aangetast zijn. Mannen en poppen zijn uitlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden. Over het algemeen is bij de man het kleurcontrast in het masker groter dan bij de pop. Door het bontpatroon kan de gebandeerde staart van de pop niet zichtbaar zijn. Het gedrag van de vogels moet aantonen tot welk geslacht ze behoren.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Karin

Met dank aan:
Karin

Met dank aan:
Karin
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Sietske
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
 
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com

Met dank aan:
Tjerk

Met dank aan:
Mandy