Mutatie | Witmasker
TerugGeslachtsbepaling:
Bij de witmasker is de gele kleur en ook de oranje wangvlek verdwenen. Er blijft een valkparkiet over met een witte kop, zonder wangvlek. Mannen hebben een duidelijke witte kop en een kuif met vrijwel uitsluitend wit/grijze veren. Poppen hebben een grijze kop en een grijze kuif. Het visgraatpatroon aan de onderkant van de staartveren zoals bij de grijze wildkleur is bij de poppen niet meer zichtbaar omdat, natuurlijk, ook daar het geel verdwenen is.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
Bij de witmasker valkparkiet is de gele en rode kleurstof (psittacine) in de bevedering verdwenen. Voornamelijk bij de man uit zich dat in een witmasker. De wangen van de pop zijn daarentegen grijs. Het totaal ontbreken van de gele kleurstof heeft verder een veel hardere grijze kleur van de lichaamsbevedering tot gevolg. De witmaskerfactor heeft geen invloed op het geslachtsonderscheid tussen man en pop. Geslachtsbepaling is derhalve gelijk aan de wildkleur.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Vererving: Autosomaal recessief
Indien een bepaalde kleurmutatie autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor bontfactor schrijven we als wildkleur/bont. Zou de betreffende factor, in dit geval bont, dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een bonte zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de bont factor overheerst. Anders gezegd; er is dan factor (meer) aanwezig die dominant is over de bontfactor. In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie bont gebruikt
 
Uitwerking vererving bontfactor
Wildkleur x bont Geeft 100% wildkleur/bont
Wildkleur x wildkleur/bont Geeft 50% wildkleur en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x wildkleur/bont Geeft 25% wildkleur, 25% bont en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x bont Geeft 50% wildkleur/bont en 50% bont
Bont x bont Geeft 100% bont

De kleurmutaties pastel, witmasker, fallow en zwartoog vererven net als bont, autosomaal recessief. Bovenstaand schema is derhalve ook van toepassing voor deze kleurmutaties. Door in dit geval bont te vervangen door pastel, witmasker, fallow of zwartoog kunnen ook van deze kleurmutaties de uitkomsten in het schema afgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Suzanne

Met dank aan:
Suzanne
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com

Met dank aan:
Mandy
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com