Mutatie | Pastelmasker
TerugMutatie omschrijving
De Pastelmasker komt tegenwoordig in de volgende mutatie vormen voor: Lutino, Cinnamon, Platinum, Gepareld, Bont en de combinatie's van bovenstaand, zoals bont gepareld. De Pastelmasker geeft net als de Witmasker een groot verschil bij de valkparkiet. Het is niet de wangvlek die verkleurd maar echt het hele masker.

Kweken met de Pastelmasker is gelijk aan kweken met de Witmasker. Je krijgt bijvoorbeeld uit Witmasker: Witmasker & Wildkleur split Witmasker en bij Pastelmasker: Pastelmasker & Witmasker.

De Pastelmasker komt in twee vormen voor, de enkel-factor en de dubbel-factor. De dubbel-factor is het resultaat als men een koppel Pastelmasker heeft en daar jongen van krijgt. Deze jongen zijn kunnen geen split voor Witmasker zijn en hebben dus twee keer het gen voor Pastelmasker. De enkel-factor, dit zijn jongen die gekweekt met een Witmasker en een Pastelwang. Deze jongen hebben 1 gen van Pastelwang bij zich en 1 gen voor Witmasker. Aan de buitenkant van de valkparkiet kun je geen verschil met een dubbel-factor.

Achtergrond informatie
Volgens bronnen op het internet zou Bob Crossley uit Engeland in 1989 de eerste Pastelmasker mutatie gekweekt hebben. (Bron: R.C. Cockatiels)

Pastelmasker is een autosomaal recessief mutatie met een uitzondering, de mutatie is dominant naar de witmasker. Daarom kan ee nWitmasker geen split zijn voor een pastelwang. Zul je een Pastelmasker en Witmasker laten broeden dan krijg je Pastelmasker of Witmasker jongen.

Vererving: Autosomaal recessief
Indien een bepaalde kleurmutatie autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor bontfactor schrijven we als wildkleur/bont. Zou de betreffende factor, in dit geval bont, dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een bonte zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de bont factor overheerst. Anders gezegd; er is dan factor (meer) aanwezig die dominant is over de bontfactor. In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie bont gebruikt
 
Uitwerking vererving bontfactor
Wildkleur x bont Geeft 100% wildkleur/bont
Wildkleur x wildkleur/bont Geeft 50% wildkleur en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x wildkleur/bont Geeft 25% wildkleur, 25% bont en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x bont Geeft 50% wildkleur/bont en 50% bont
Bont x bont Geeft 100% bont

De kleurmutaties pastel, witmasker, fallow en zwartoog vererven net als bont, autosomaal recessief. Bovenstaand schema is derhalve ook van toepassing voor deze kleurmutaties. Door in dit geval bont te vervangen door pastel, witmasker, fallow of zwartoog kunnen ook van deze kleurmutaties de uitkomsten in het schema afgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

 
Foto's

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Richard Cusick

Met dank aan:
Valkparkiet.com

Met dank aan:
Richard Cusick
 
Verschil tussen normaal en pastelmasker is duidelijk te zien op deze foto:
Zoals je op de foto kunt zien, is de lutino aan rechterkant een normale lutino en aan de linkerzijde een lutino pastelmasker.
Je kunt duidelijk zien dat het masker bij de pastelmasker veel lichter van kleur is. De pastelmasker is in vele mutaties mogelijk: Lutino, Cinnamon, Platinum, Gepareld, Bont en de combinatie's van bovenstaand, zoals bont gepareld.