Mutatie | Lutino Gepareld
TerugGeslachtsbepaling:
Gepareld
Vrijwel elke kleur valkparkiet kan ook nog gepareld voorkomen. Over het hele lijf komen er dan in een regelmatig patroon spots, vlekjes, voor die afhankelijk van de oorsprong kleur geel of wit zijn. Hierdoor verdwijnen dan vrijwel alle zichtbare kenmerken voor het bepalen van het geslacht. Maar,….. bij mannen verdwijnen de parels altijd! Meestal met de jeugdrui grotendeels en pas geheel na een aantal keren in de rui geweest te zijn. Deze mannen keren dan terug naar de oorspronkelijke kleur. Een volwassen valk die dus nog net zo gepareld is als in de jeugd zal dus altijd een pop zijn.

Overigens kan ook een albino gepareld zijn, maar dit is dus niet zichtbaar. Witte spots op een witte vogel zijn uiteraard niet zichtbaar. Kwekers moeten echter hier wel rekening mee houden want deze genen voor gepareld zijn kunnen uiteraard wel aan het nageslacht worden doorgegeven.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
Bij de lutino valkparkiet heeft de pop een geel overgoten witte lichaamsbevedering, terwijl de man overwegend wit van kleur is, met een geel masker. Vaak zien we bij lutino’s achter de kuif een kale plek. Dit is het gevolg van inteelt en kan verholpen worden door lutino’s terug te paren aan de wildvorm. Verschil tussen de man en pop is duidelijk zichtbaar. De oranjerode oorvlek en gele wangvlek zijn bij de man vee intensiever van kleur dan bij de pop.

Een goede geparelde valkparkiet is een vogel waarbij de pareltekening fijn en regelmatig van patroon is op de rug, vleugels, borst, flanken en cloaca streek. Bij de factor gepareld doet zich gepareld het eigenaardige verschijnsel voor dat bij de mannen en de pareltekening op een leeftijd van 7 tot 12 maanden verdwijnt en slechts een grijze vogel overblijft. Deze mannen zijn veelal te herkennen aan een onregelmatige grijze kleur op de rug en de vleugels. Poppen behouden de pareltekening voor het leven. Gezien bovenstaande zal de geslachtsbepaling geen probleem opleveren.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Ron

Met dank aan:
Erik

Met dank aan:
Erik