Mutatie | Fallow
TerugVererving: Autosomaal recessief
Indien een bepaalde kleurmutatie autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor bontfactor schrijven we als wildkleur/bont. Zou de betreffende factor, in dit geval bont, dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een bonte zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de bont factor overheerst. Anders gezegd; er is dan factor (meer) aanwezig die dominant is over de bontfactor. In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie bont gebruikt
 
Uitwerking vererving bontfactor
Wildkleur x bont Geeft 100% wildkleur/bont
Wildkleur x wildkleur/bont Geeft 50% wildkleur en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x wildkleur/bont Geeft 25% wildkleur, 25% bont en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x bont Geeft 50% wildkleur/bont en 50% bont
Bont x bont Geeft 100% bont

De kleurmutaties pastel, witmasker, fallow en zwartoog vererven net als bont, autosomaal recessief. Bovenstaand schema is derhalve ook van toepassing voor deze kleurmutaties. Door in dit geval bont te vervangen door pastel, witmasker, fallow of zwartoog kunnen ook van deze kleurmutaties de uitkomsten in het schema afgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten
 
Foto's

Met dank aan:
Mandy

Met dank aan:
Mandy

Met dank aan:
Mandy

Met dank aan:
Mandy