Mutatie | Cinnamon Bont Gepareld
Terug


Met dank aan: Nicky van Ark

Geslachtsbepaling:
Vrijwel elke kleur valkparkiet kan ook nog gepareld voorkomen. Over het hele lijf komen er dan in een regelmatig patroon spots, vlekjes, voor die afhankelijk van de oorsprong kleur geel of wit zijn. Hierdoor verdwijnen dan vrijwel alle zichtbare kenmerken voor het bepalen van het geslacht. Maar,….. bij mannen verdwijnen de parels altijd! Meestal met de jeugdrui grotendeels en pas geheel na een aantal keren in de rui geweest te zijn. Deze mannen keren dan terug naar de oorspronkelijke kleur. Een volwassen valk die dus nog net zo gepareld is als in de jeugd zal dus altijd een pop zijn.

Overigens kan ook een albino gepareld zijn, maar dit is dus niet zichtbaar. Witte spots op een witte vogel zijn uiteraard niet zichtbaar. Kwekers moeten echter hier wel rekening mee houden want deze genen voor gepareld zijn kunnen uiteraard wel aan het nageslacht worden doorgegeven.

Bij de bonte mutatie worden de kleuren van de oorspronkelijk grijze, cinnamon, etc. valkparkiet in een min of meer symmetrisch vlekpatroon door elkaar gemengd. Ook hier zijn daardoor de uiterlijke geslachtskenmerken zodanig verstoord dat visueel het geslacht vaststellen niet meer mogelijk is. Net als bij de albino's is het geslacht dus alleen vast te stellen door bestudering van het gedrag.

Zoals beschreven bij gepareld en bij bont is het vast stellen van het geslacht bij bont én gepareld niet mogelijk. Maar bij mannen verdwijnen de parels, dan weten we dus zeker dat de bonte geparelde valkparkiet die zijn parels verliest een man moet zijn.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
De cinnamon valkparkiet is een vogels met een overwegend warme grijsbruine kleur. Deze kleur bleekt op wanneer de vogels in een buitenvolière worden gehouden. Bepaling van het geslacht is gelijk aan die van de wildkleur.

Een goede geparelde valkparkiet is een vogel waarbij de pareltekening fijn en regelmatig van patroon is op de rug, vleugels, borst, flanken en cloaca streek. Bij de factor gepareld doet zich gepareld het eigenaardige verschijnsel voor dat bij de mannen en de pareltekening op een leeftijd van 7 tot 12 maanden verdwijnt en slechts een grijze vogel overblijft. Deze mannen zijn veelal te herkennen aan een onregelmatige grijze kleur op de rug en de vleugels. Poppen behouden de pareltekening voor het leven. Gezien bovenstaande zal de geslachtsbepaling geen probleem opleveren.

Bontkleur komt bij veel diersoorten (en planten) voor, zo ook bij de valkparkiet. Het probleem bij de bontfactor is echter dat het bontpatroon in het algemeen zeer variabel vererft. Ideaal is een valkparkiet met een bontpatroon van 50% welke regelmatig over het lichaam is verdeeld en waarbij de oranjerode oorvlek en de gele wangvlek bij voorkeur niet aangetast zijn. Mannen en poppen zijn uitlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden. Over het algemeen is bij de man het kleurcontrast in het masker groter dan bij de pop. Door het bontpatroon kan de gebandeerde staart van de pop niet zichtbaar zijn. Het gedrag van de vogels moet aantonen tot welk geslacht ze behoren.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Mandy
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com