Mutatie | Bont
TerugGeslachtsbepaling:
Bij de bonte mutatie worden de kleuren van de oorspronkelijk grijze, cinnamon, etc. valkparkiet in een min of meer symmetrisch vlekpatroon door elkaar gemengd. Ook hier zijn daardoor de uiterlijke geslachtskenmerken zodanig verstoord dat visueel het geslacht vaststellen niet meer mogelijk is. Net als bij de albino's is het geslacht dus alleen vast te stellen door bestudering van het gedrag.
Met dank aan: Herman en Jura: http://www.valkparkiet.net

Uiterlijke kenmerken
Bontkleur komt bij veel diersoorten (en planten) voor, zo ook bij de valkparkiet. Het probleem bij de bontfactor is echter dat het bontpatroon in het algemeen zeer variabel vererft. Ideaal is een valkparkiet met een bontpatroon van 50% welke regelmatig over het lichaam is verdeeld en waarbij de oranjerode oorvlek en de gele wangvlek bij voorkeur niet aangetast zijn. Mannen en poppen zijn uitlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden. Over het algemeen is bij de man het kleurcontrast in het masker groter dan bij de pop. Door het bontpatroon kan de gebandeerde staart van de pop niet zichtbaar zijn. Het gedrag van de vogels moet aantonen tot welk geslacht ze behoren.
Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Vererving: Autosomaal recessief
Indien een bepaalde kleurmutatie autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor bontfactor schrijven we als wildkleur/bont. Zou de betreffende factor, in dit geval bont, dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een bonte zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de bont factor overheerst. Anders gezegd; er is dan factor (meer) aanwezig die dominant is over de bontfactor. In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie bont gebruikt
 
Uitwerking vererving bontfactor
Wildkleur x bont Geeft 100% wildkleur/bont
Wildkleur x wildkleur/bont Geeft 50% wildkleur en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x wildkleur/bont Geeft 25% wildkleur, 25% bont en 50% wildkleur/bont
Wildkleur/bont x bont Geeft 50% wildkleur/bont en 50% bont
Bont x bont Geeft 100% bont

De kleurmutaties pastel, witmasker, fallow en zwartoog vererven net als bont, autosomaal recessief. Bovenstaand schema is derhalve ook van toepassing voor deze kleurmutaties. Door in dit geval bont te vervangen door pastel, witmasker, fallow of zwartoog kunnen ook van deze kleurmutaties de uitkomsten in het schema afgelezen.

Bron: "Kweken met Valkparkieten" geschreven door Adri van Kooten

Foto's

Met dank aan:
Valkparkiet.com

Met dank aan:
Valkparkiet.com
 
Met dank aan:
Mandy

Met dank aan:
Paul
 
Met dank aan:
Deborah

Met dank aan:
Paul

Met dank aan:
Mandy

Met dank aan:
Mandy
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com
Valkparkiet.com - Klik op de foto voor een vergroting
Met dank aan:
Valkparkiet.com

Met dank aan:
Jacqueline

Met dank aan:
Jacqueline

Met dank aan:
Jacqueline

Met dank aan:
Jacqueline