Het ei
Terug

Uitkomen van de eieren: Synchroon en asynchroon
Er zijn twee manieren waarop de eieren van vogels kunnen uitkomen, gelijktijdig (synchroon) of niet gelijktijdig (asynchroon). Als de eieren synchroon uitkomen, beginnen de ouder vogels pas met broeden als alle eieren gelegd zijn. Bij asynchroon beginnen de ouders direct na het eerste ei met broeden. Bij synchroon broeden komen alle jongen vrijwel tegelijk uit en zullen allemaal om eten vragen, als er te weinig voedsel aanwezig is krijgen alle jongen minder voedsel. De overleving kansen zijn bij alle jongen gelijk. Bij de valkparkiet komen de eieren asynchroon uit. Het voordeel hiervan is dat het oudste en sterkste jong makkelijk aan voedsel kan komen, als er weinig voedsel voor de ouders aanwezig is zullen de jongen ook minder krijgen. Hierdoor zal het zwakste jong geen voer meer krijgen en zal sterven. Het sterkste jong heeft hierdoor een grotere kans op overleven.

Wanneer bevrucht?
Als er een ei gelegd is kan men zo'n drie tot vier dagen later gaan schouwen. Is het ei bevrucht dan zal het ei roodkleurig zijn met kleine adertjes. Het ei op de foto is een dag of 3 a 4 oud en vertoond kleine rode adertjes, naar mate het jong groeit in het ei zal de rode plek groter worden.
 


Luchtkamer
Let bij het schouwen van een ei goed op dat je de lamp aan de kant houdt, waar de luchtkamer zit.
De luchtkamer bevindt zich aan de ronde zijde van het ei.

Risco's tijdens het schouwen
Het grootste risco wat men loopt tijdens het schouwen is wel dat het ei kapot valt, wees daarom altijd voorzichtig en schouw in de buurt van de nestkast. Pas op met schouwen, doe dit niet te lang, omdat het te heet kan worden. Als een ei éénmaal bevrucht kan er nog meerdere keren geschouwd hoe het jong groeit in het ei. Om de risco's te verkleinen is éénmaal schouwen voldoende Een bevrucht ei kan bij kamertemperatuur voor zo'n 10 minuten buiten het nest. Het eitje mag niet koud aanvoelen. 

Licht sterkte
Er zijn speciale schouwlampen te koop, het zijn kleine lampjes die mooi om een ei sluiten. Een kleine zaklamp volstaat hier echter ook voor. Zolang de lichtopbrengst maar hoog is van de gebruikte lichtbron.

Het ei was bevrucht maar niet uitgekomen
Er kunnen vele redenen voor wezen. De meest voorkomende oorzaak bij ons was uitdroging. Het ging hierbij om eieren die in het voorjaar gelegd waren. De oorzaak was de schommelde luchtvochtigheid, vooral bij vorst kan de luchtvochtigheid snel dalen. We vernevelen sinds die tijd een kleine beetje water in de nestkasten en we hebben sindsdien geen problemen meer gehad met uitdroging

Wist je dat...
De 0,2 à 0,3 mm dikke eierschaal beschermt de inhoud van het ei tijdens de broedtijd tegen mechanische invloeden. Bovendien dient de schaal met een kalkaandeel van 90% als calciumreservoir voor de opbouw van het skelet van het embryo. De eierschaal bevat ongeveer 10.000 poriën, die ervoor zorgen dat tijdens het broeden de noodzakelijke luchtuitwisseling plaatsvindt tussen de inhoud van het ei en de wereld daarbuiten. Overigens kunnen door de poriën ook rottingsbacteriën, schimmelsporen en salmonella naar binnen dringen. Om dit gevaar af te wenden is er het eihuidje, de cuticula. De cuticula is de ingedroogde rest van de slijmlaag waarmee het ei werd bedekt voor het gelegd werd.
 

Foto's van eieren

Alle eieren van de pop waren normaal echter dit ei is 50% kleiner en misvormd. 

De schaal van het ei is zacht en er zijn duidelijk vele luchtbellen te zien.

Het ei is 7 dagen oud en duidelijk niet bevrucht. Een ei van een dag oud ziet er ook zo uit.

Een rontgenfoto van een pop met ei.
Met dank aan: http://www.lbah.com

De 2 eitjes op de foto zijn veel kleiner als normale eitjes. Als vergelijking is er een
normaal ei naast gelegd. Deze eitjes zijn gelegd door een albino pop. Deze pop heeft in 2004 twee nesten gehad, waarvan steed het eerste ei klein was, de andere eieren waren normaal.

Door: Angelique en Peter Bosboom