Ziekte en gezondheid | Vogelgriep - Wat is vogelgriep Terug

Wat is vogelgriep
Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op pluimvee en op een aantal andere vogelsoorten. Er zijn veel verschillende varianten van het virus net als bij de andere griepvirussen. Op basis van de mate waarin dieren ziek worden, is er een onderverdeling tussen laag pathogene aviaire influenza (LPAI) en hoog pathogene aviaire influenza (HPAI).
De meeste vogelgriepvirussen zijn van het laag pathogeen virustype en de klinische verschijnselen variŰren van zeer lichte tot ernstige verschijnselen. LPAI kan veranderen in HPAI.
Het hoog pathogeen virus is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De dieren kunnen zeer snel sterven aan HPAI, zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. Wanneer dieren in een stal eenmaal zijn besmet met HPAI dan verspreidt het virus zich zeer snel door de stal.
De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.

Vogelgriepgevoelige dieren
Alle vogels zijn in meer of mindere mate gevoelig voor vogelgriep. Kippen en kalkoenen zijn het meest gevoelig voor de ziekte. Watervogels zoals eenden, ganzen en zwanen zijn minder gevoelig voor de ziekte, maar ze zijn wel degelijk drager van het virus. Het maakt voor de vatbaarheid niet uit of het commercieel gehouden dieren, hobbydieren of in het wild levende vogels zijn.

Besmetting
Vogels kunnen op verschillende manieren ge´nfecteerd raken met vogelgriep. De wilde watervogels (eenden e.d.) dragen vogelgriepvirussen vaak met zich mee, zonder dat ze klinische verschijnselen vertonen.
De ziekte wordt overgedragen via direct contact tussen vogels. Zieke vogels of dragers verspreiden het virus via de luchtwegen, oogvocht en via mest. Ook besmet materiaal zoals mest, voer, kratten, transportmiddelen en mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus, kunnen een besmettingsbron zijn.
Het vogelgriepvirus kan zich ook door de lucht verspreiden door stof uit een besmette stal.

Verspreiding
Het vogelgriepvirus kan Nederland binnen worden gehaald door import van levende vogels, consumptie-eieren en eiproducten, pluimveevlees en pluimveeproducten en via reizigers. Import van levende vogels is verreweg het grootste risico voor insleep in ons land.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit