Ziekte en gezondheid | Vogelgriep - Vaccinatiebeleid vogelgriep (23 Oktober 2005) Terug

Vaccinatiebeleid vogelgriep
Het ministerie van LNV onderzoekt op dit moment of het mogelijk is dierentuindieren en hobbypluimvee preventief in te enten tegen vogelgriep (AI). De Europese Commissie moet hiervoor wel toestemming verlenen. Op 20 oktober heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor het preventief vaccineren van dierentuindieren tegen vogelgriep.

Vrijwillig
Als er een mogelijkheid tot inenting komt, kan die op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Aan het vaccineren zitten nogal wat haken en ogen. Er moet bijvoorbeeld gegarandeerd worden dat de gevaccineerde dieren niet in de handel komen. De vogels moeten daarvoor worden geÔdentificeerd en geregistreerd.

Vaccin
Er zijn voldoende vaccins van verschillende producenten op de markt, maar de vaccins zijn niet geregistreerd; dit betekent dat de overheid ontheffing voor gebruik moet verlenen. Het vaccineren zal niet goedkoop zijn, omdat het vaccineren van vogels zeer arbeidsintensief is. De vaccins beschermen wel tegen de huidige variant van vogelgriep. De effectiviteit van de vaccins is niet in alle gevallen gegarandeerd voor de verschillende vogelsoorten.

Non-vaccinatie
De Europese Unie heeft gekozen voor een non-vaccinatiebeleid met als doel de belangrijkste dierziektes uit te roeien. Het gaat hier om een aantal dierziektes, zoals mond- en klauwzeer (MKZ) en klassieke varkenspest (KVP). Met een vaccinatie zijn de dieren wel beschermd, ze worden dus niet of minder snel ziek. Maar ze kunnen nog steeds drager van het virus zijn en ze kunnen het virus ook doorgeven. Bij uitbraken mogen dieren onder strikte voorwaarden worden ingeŽnt (noodvaccinatie). Overigens zijn de mogelijkheden voor vaccinatie de laatste jaren verruimd onder andere voor MKZ en KVP. De Europese Commissie overlegt sinds 2003 om ook de vaccinatiemogelijkheden voor vogelgriep te verruimen. LNV pleit heel actief in Brussel voor preventieve vaccinatie. Het krijgt meer en meer steun van andere lidstaten om de vaccinatie toe te staan bij de preventie en bestrijding van belangrijke dierziektes.
Het non-vaccinatiebeleid van de EU wordt ook ingegeven door economische motieven; de kosten van de vaccinatie, ťn een aantal landen buiten de EU (zgn. derde landen) eist soms dat de dieren niet gevaccineerd zijn tegen AI. Nederland exporteert zijn pluimveeproducten vooral naar landen binnen de EU, maar er gaan ook pluimveeproducten naar derde landen.

Veiligheid
Het vlees van gevaccineerde dieren is veilig voor de consument. Op dit moment wordt er al op grote schaal vlees van gevaccineerde dieren verkocht zoals Argentijns rundvlees. Ook wordt pluimvee standaard ingeŽnt tegen Newcastle disease (NCD). In delen van ItaliŽ wordt pluimvee gevaccineerd tegen de laag pathogene vogelgriep. Deze kippen en kalkoenen kunnen ook in Nederland op de markt komen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit