Ziekte en gezondheid | Vogelgriep - Rampscenario Terug

Hoewel het niets ons doel is om u onnodig ongerust te maken, denken wij dat het zinvol kan zijn om u inzicht te geven op de mogelijke gevolgen van een wereldwijde pandemie en met name voor de gevolgen in Nederland. Aan de hand van deze informatie kunt u zich zelf een beeld vormen van de te verwachten problemen en daar al op vroegtijdig stadium maatregelen voor te treffen. Helaas geeft de overheid ons deze informatie niet. Ondanks het feit dat er draaiboeken klaarliggen die de overheid moeten voorbereiden op een grootschalige uitbraak van een besmettelijke ziekte. Opvallend is wel dat de overheid in vrijwel alle draaiboeken rekening houdt met ernstige onrust onder de bevolking i.v.m. een tekort aan virusremmers !?!

Die draaiboeken liegen er niet om. "Draaiboek griepgolf leest als scenario griezelfilm", kopte het NRC onlangs. Afgelaste voetbalwedstrijden en kerkdiensten. Scholen, postkantoren en supermarkten die massaal sluiten. Geïsoleerde griepvleugels in verpleeghuizen. En militairen die ziekenhuizen beschermen tegen een stormloop van burgers die - niet als 65-plussers, diabetici en hartpatiënten - aanspraak willen maken op de schaarse antivirusmiddelen. Zomaar een paar maatregelen die worden genomen als in Nederland een griepepidemie uitbreekt van een nieuw virus met de voor mensen zeer gevaarlijke variant H5N1. Ze staan in het draaiboek ‘Bestrijding influenzapandemie’, opgesteld door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding. Daarin zitten GGD-artsen, lokale bestuurders en griepdeskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het RIVM kan een derde deel van de bevolking ziek worden. Een onrustwekkend scenario. Zeker als je bedenkt dat antivirale middelen (virusremmers) nooit genoeg voorhanden kunnen zijn én dat een vaccin (tegengif) mogelijk zelfs pas een half jaar na een uitbraak geproduceerd kan worden.

Maar het meest beangstigend is misschien wel de maatschappelijke ontwrichting. Volgens het Regionaal Overleg Infectieziekten Midden Nederland (ROI) zal bij een vogelgriepvirus dat van mens tot mens overgebracht kan worden het maatschappelijk leven bijna stil komen te liggen, voornamelijk als gevolg van sociale isolatie: mensen durven de deur niet meer uit. Logistiek Nederland kan dan niet meer alle winkels bevoorraden, pinautomaten kunnen niet allemaal meer gevuld worden, op straat ontstaan grote hopen huisafval dat ongedierte aantrekt, zo schrijft het ROI Midden-Nederland in haar rapport ‘Pandemic planning op regionaal niveau’. En, niet te vergeten, de openbare ordeverstoringen: plunderingen van winkels en woningen, een ongebreidelde stormloop op medicijnen door mensen die ze uit prioriteitsoverwegingen niet uitgedeeld krijgen, et cetera.

Samenvatting van het doemscenario:

- grote sociale onrust en paniek onder de bevolking;

- ernstige ontwrichting van het maatschappelijk leven;

- rellen, plunderingen en ongeregeldheden;

- uitval van nutsvoorzieningen;

- uitval van openbaar vervoer;

- scholen die sluiten;

- bevolking gaat massaal hamsteren;

- leger en politie worden ingezet om ziekenhuizen en andere centra te beschermen tegen een woedende menigte die op zoek zijn naar virusremmers;

- mortuaria die onvoldoende capaciteit hebben om de doden te bergen;

- ziekenhuizen die onvoldoende capaciteit hebben voor zieken.

Bron: Politiek digitaal