Ziekte en gezondheid | Toedienen van medicijnen Terug

Door: Inger van der Laan

Toedienen van medicijnen
Wanneer de vogel ziek is en er een diagnose is gesteld door de dierenarts, worden vaak medicijnen voorgeschreven. Medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend.

In de bek
Met een klein spuitje kan het medicijn in de bek worden gegeven. Doe dit voorzichtig, om verslikken te voorkomen. De luchtpijp en de slokdarm van een vogel zitten dicht bijelkaar. Laat het de dierenarts of andere deskundige dit de eerste keer voordoen.


De vogel moet eerst goed vastgehouden worden om de medicijnen te geven. Een klein 1 ml. spuitje is hiervoor zeer geschikt.

In drinkwater
Medicijnen kunnen ook in het drinkwater worden gegeven. Dit is gemakkelijk, maar nadeel is dat parkieten vaak relatief weinig drinken. Medicijnen geven soms een afwijkende smaak aan het drinkwater. Lees tips bij drinkwaterdosering.

Injecties
Soms is het nodig dat een vogel een injectie krijgt. Dit wordt uitgevoerd door een dierenarts.