Ziekte en gezondheid | Herkennen gezonde vogel Terug

Door: Inger van der Laan

Herkennen gezonde vogel:
Om een gezonde valkparkiet te herkennen is het is belangrijk te weten hoe een valkparkiet zich normaal gedraagt. Een valkparkiet is van nature een sociale vogel en leeft in groepen. Veel gedrag wordt gezamenlijk met soortgenoten uitgevoerd. Aan het begin van de dag zijn de vogels vrij actief en zeer vocaal. De vogels beginnen met drinken, badderen en het zoeken van voedsel (in het wild) of zoeken de voerbak op (in gevangenschap). In het algemeen eten alle vogels vrijwel gelijktijdig. Op het midden van de dag zijn de vogels vrij rustig. Ze rusten uit, kroelen elkaar, verzorgen de veren, eten soms wat, maar lijken verder vrij weinig te doen. Aan het einde van de dag worden de vogels weer actiever en eten nogmaals voordat zij de slaapplaatsen opzoeken. Dit is een vrij algemene beschrijving van de dagbesteding van een valkparkiet. Iedere individuele vogel vertoont zijn eigen gedrag en bijzonderheden.
Het is daarom ook erg belangrijk om je eigen vogels goed te kennen, zodat veranderingen in het gedrag snel opvallen. Wanneer er grotere groepen vogels gehouden worden, is het van belang de vogels ook individueel te kunnen herkennen, hetzij aan het uiterlijk of via het ringnummer.

Een gezonde vogel:
• Gedraagt zich alert en reageert op de omgeving (vogels, mensen, geluiden etc.)
• Heeft een mooi, glanzend en strak verenpak (tenzij de vogel in de rui is).
• Heeft schone ogen
• Neusgaten zijn schoon en droog, deze mogen niet vergroot of vervormd zijn.
• Zit op één poot als hij uitrust of ontspannen is.
• Is schoon rondom de cloaca.
• Verkeerd in een goede conditie en is niet te mager of veel te vet. Dit valt te beoordelen aan de hand van het borstbeen.
• Heeft een gezonde eetlust.

Dit zijn een aantal algemene kenmerken, behorende aan een gezonde vogel. Er zijn er nog veel meer kenmerken te noemen van een gezonde vogel.


Een gezonde valkparkiet.