Ziekte en gezondheid | Behandelen van een zieke vogel Terug

Door: Inger van der Laan

Behandelen van een zieke vogel
Wanneer er bij een vogel gedragsveranderingen worden waargenomen die kunnen wijzen op ziekte, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. De vogel kan het beste zo snel mogelijk apart geplaats worden van soortgenoten (indien aanwezig) om de kans op besmetting te verkleinen. Tevens kan de zieke vogel dan goed in de gaten gehouden worden. De vogel dient in een warme ruimte geplaatst te worden. Voor warmte kan gezorgd worden door middel van warmtebronnen. Een juiste temperatuur ligt tussen de 25-32 graden. Zorg wel dat de vogel ook zelf een koelere plaats kan opzoeken.
Geef zieke vogels de beschikking over kleine, lage voer- en waterbakken/ schaaltjes. Deze zijn gemakkelijk te bereiken voor de vogel. Daarnaast kan op deze manier goed in de gaten gehouden worden of de vogel (voldoende) eet. Geef de vogel een kleine hoeveelheid van het voeder dat de vogel gewend is. Geef verder bijvoorbeeld trosgierst bij, wat de vogel lekker vindt. In het drinkwater kan wat glucose (druivensuiker) worden opgelost. Dit wordt snel opgenomen door de vogel en geeft extra energie. Hiervoor kan druivesuiker in poedervorm worden gebruikt. Tevens kunnen ook Dextro-energie (naturel) worden verpoederd en opgelost.

Het beste is om een aparte ziekenkooi te beschikking te hebben voor zieke vogels, zeker wanneer er meerdere vogels gehouden worden.

Nadat de vogel apart geplaatst is, is het erg belangrijk om deskundige hulp te zoeken voor verdere behandeling. Belangrijk is om niet zelf te gaan ‘dokteren’ met allerlei medicijnen, zolang er geen diagnose gesteld is. Allereerst moet de oorzaak van de ziekte gevonden worden en aan de hand daarvan kan het juiste medicijn bepaald worden. Het gebruik van onjuiste medicijnen kan schadelijk zijn, maar erger nog, de vogel wordt onthouden van een juiste behandeling en kan daardoor zieker worden. Alleen een goede vogeldierenarts kan door middel van diverse onderzoeken de mogelijke oorzaak vast stellen. De meeste medicijnen worden ook alleen door een dierenarts of apotheek afgegeven. Sommige ‘medicijnen’ worden verkocht in dierenwinkels, maar om de bovengenoemde redenen zijn deze niet zo geschikt.

Juiste dierenarts
Bij een zieke vogel is het erg belangrijk om een dierenarts te consulteren voor het stellen van een juiste diagnose. Echter niet alle dierenartsen hebben veel ervaring met vogels. Dit maakt hen nog geen minder goede dierenarts, maar deskundigheid op het gebied van vogels vereist wel een aparte specialisatie. Op de site zijn een aantal dierenartsen te vinden die gespecialiseerd zijn in vogels of veel ervaring hebben met vogels. Het is van belang een dierenarts te vragen of hij ervaring heeft met vogels. Wanneer je met een vogel naar de dierenarts gaat, is het verstandig ook wat verse ontlasting mee te nemen van de vogel. Hieraan kan namelijk mestonderzoek gedaan worden, zoals de aanwezigheid van parasieten (wormen, protozoa) en bepaalde bacteriën. Zorg verder dat je allerlei gegevens hebt over de vogel, zoals leeftijd, maar met name ook over het ziektebeeld.

Onderzoek
Samen met de dierenarts kan bepaald worden wat voor soort onderzoek er gedaan kan worden met de zieke vogel. Allereerst zal de dierenarts vragen naar de voorgeschiedenis van de vogel (de anemnese stellen). Hierna kan de vogel op afstand geobserveerd worden. Een vogel zal zich bij een dierenarts vaak anders gedragen dan thuis. De vreemde omgeving veroorzaakt stress en vogels worden daardoor vaak onrustig en alerter.
Wanneer de dierenarts de vogel in de hand neemt, kan de conditie (aan de hand van de borstbeenkam) beoordeeld worden. Verder kan de dierenarts van buitenaf kijken of er bepaalde afwijkingen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld aan het verenpak, de huid of de slijmvliezen.
Er kunnen een aantal onderzoeken worden uitgevoerd, zoals het nemen van cloacaswabs. Hierbij wordt een steriel wattenstaafje in de cloaca gedrukt en dit kan worden onderzocht (bv. op papegaaienziekte). Het nemen van een cloacaswab moet deskundig gebeuren en is niet geheel risicovrij. Verder kan er bloedonderzoek worden gedaan op de aanwezigheid van bepaalde virussen of ter bepaling van bloedwaardes. Een ander nuttig onderzoek dat uitgevoerd kan worden is mestonderzoek.

Mestonderzoek
Het onderzoeken van een mestmonster heeft twee doelen:
• Het stellen van een diagnose en bepalen van een behandeling voor de individuele vogel
• Indien nodig het behandelen van de rest van de vogels (in hetzelfde verblijf), ingeval van
een parasieten- of bacteriebesmetting.

Het is verstandig om van zieke vogels een mestmonster te nemen. Een mestmonster kan onderzocht worden op de aanwezigheid van parasieten (wormen, protozoa bv. coccidiën) en bepaalde soorten bacteriën. Tevens is het mogelijk een gevoeligheidstest te doen voor antibiotica, zodat het juiste soort antibiotica kan worden bepaald. Mestmonsters kunnen het beste worden ingestuurd als de vogel nog geen antibioticakuur of wormkuur heeft gehad. De behandelingen met medicijnen beïnvloeden de uitslag van het onderzoek. Het mestmonster dient daarom zo snel mogelijk genomen te worden, voordat de vogel behandeld wordt.

Een mestmonster wordt het beste genomen van een individuele vogel. Zet de vogel in een aparte kooi zonder bodembedekking en laat deze daar een tijdje zitten. Verzamel een aantal mesthoopjes en doe deze in een plastic zakje. Dit kan verstuurd worden in een envelop met bijbehorende gegevens (vogel, leeftijd, geslacht, ziektegeschiedenis) naar een dierenarts. De uitslag van het mestmonster duurt ongeveer 5 dagen. Alvorens de uitslag kan er alvast advies ingewonnen worden met betrekking tot de behandeling.

Autopsie
Een gestorven vogel kan voor autopsie aangeboden worden. De pasgestorven vogel wordt zo snel mogelijk afgekoeld. Bij voorkeur wordt de vogel in een koelkast bewaard. Invriezen heeft niet de voorkeur, omdat hierdoor weefselstructuren kunnen veranderen, wat het onderzoek bemoeilijkt. Vervolgens wordt de vogel zo vers mogelijk in aluminiumfolie verpakt. Hieromheen een laag kranten en dit alles in een doosje. Dit kan via het postkantoor verstuurd worden naar een dierenarts, vergezeld met gegevens over de vogel. Geef de dierenarts zoveel mogelijk gegevens over de vogel, zoals leeftijd, geslacht en voorgeschiedenis van de ziekteproblemen.

Bij autopsie wordt de mogelijke doodsoorzaak onderzocht. Zeker als er meerdere vogels aanwezig zijn, is dit erg belangrijk. Wanneer de vogel een besmettelijke ziekte bij zich droeg, kan dit worden bepaald en kan mogelijk ook de rest van de vogels behandeld worden.