Basiskennis vererving van valkparkieten
Terug

Alvorens we beginnen over erfelijkheid bij valkparkieten, eerst wat uitleg over diverse termen en begrippen die bij de erfelijkheidsleer gebruikt worden.

Lichaamscel: is een cel waaruit het gehele lichaam is opgebouwd, bij de bevruchting deelt een lichaamscel zich en het worden er twee, deze splitsen zich weer en dan hebben we er vier. Dit proces gaat het hele leven door, eerst voor de groei, en later voor de instandhouding van het lichaam ( denk hierbij aan verwondingen, rui, e.d. )

Geslachtscel: is een cel die men van vader en moeder meekrijgt om het geslacht van de jonge vogel te bepalen.

De jonge vogel krijgt van ieder maar een halve cel mee, want zou hij van ieder een hele cel meekrijgen, dan zou de jonge vogels steeds twee keer zo groot als zijn ouders worden.

Geslachtschromosoom: een halve geslachtscel van vader of moeder meegekregen.

X chromosoom: het mannelijk geslachts chromosoom.
Y chromosoom: het vrouwelijk geslachtschromosoom.

Man: een vogel van het mannelijk geslacht.
Pop: een vogel van het vrouwelijk geslacht.

Splitfactor: een factor die in de vogel aanwezig is, maar uiterlijk niet te zien is.

Autosomale vererving: is een vererving waarbij een vogel van een bepaalde factor ( Kleur ) deze factor dubbel bij zich moet dragen om deze factor uiterlijk zichtbaar te maken, heeft een vogel deze factor maar van een van de ouders meegekregen, dan spreken we van een splitvogel voor deze factor. (je ziet het uiterlijk niet, maar kan het wel aan zijn of haar jongen overdragen ).
De kleuren bij de valkparkiet die autosomaal vererven zijn: Bont, Witmasker en Pastel.

Geslachtsgebonden vererving: is een vererving waarbij de factor ( kleur ) gekoppeld is aan het mannelijk geslachtschromosoom, deze factor moet bij de mannen dubbel aanwezig zijn om uiterlijk zichtbaar te zijn, is deze factor maar enkel aanwezig dan is deze man split voor deze factor.

Bij de poppen moet deze factor maar enkel aanwezig zijn om hem zichtbaar te maken, omdat een pop maar 1 x-chromosoom heeft.

Een pop kan dus niet split zijn voor geslachtsgebonden factoren.

De kleuren bij de valkparkiet die geslachtsgebonden vererven zijn: Gepareld, Lutino en Cinnamon.

Mannen en Poppen in formule:
Om later berekeningen te kunnen maken, over de te verwachten jongen uit een bepaald koppel, moeten we elke oudervogel in een formule uitdrukken.

De formule voor de wildvorm valkparkiet man is:
X
X
Het streepje tussen de twee letters X is om aan te geven dat deze valkparkiet man het bovenste X chromosoom van vader heeft meegekregen, en het onderste X chromosoom van moeder heeft meegekregen.

Omdat we weten dat het x chromosoom het mannelijk geslachtschromosoom is, is deze vogel dus een man.

De formule voor de wildvorm valkparkiet pop is:
X
Y
Het streepje tussen de twee letters heeft dezelfde betekenis.

Deze vogel heeft van vader het X chromosoom meegekregen, en van moeder het Y chromosoom.

Een valkparkiet die in het bezit is van het mannelijk geslachtschromosoom en het vrouwelijk geslachtschromosoom is een pop.

Waarom worden er gemiddeld evenveel mannen als poppen geboren?

ManPop
1 X3 X
2 X4 Y

Berekeningen in de erfelijkheidsleer is gewoon iedere mogelijke combinaties op papier zetten, we zullen dit met het volgende voorbeeld duidelijk maken.

X1 van de man kan samenvallen met X3 van de pop: deze jonge vogel is dus een man.
X1 , , , Y4 , : , , pop

X2 , , , X3 , : , , man

X2 , , , Y4 , : , , pop

Meerdere combinaties zijn niet te maken, dus 50 % mannen en 50 % poppen.

Hieruit kunnen we ook opmaken dat uit twee raszuivere wildvorm valkparkieten, alleen wildvorm valkparkieten kunnen kweken.

Ik heb met behulp van verervingsschema,s talloze mogelijke koppelingen uitgewerkt, hier zal ik u niet mee vermoeien, maar van een aantal koppelingen zal ik de u de vader en moeder meegeven en ook de daaruit te verwachten jongen.
 

Man: wildvorm Pop: wildvorm
geeft 100% wildvorm jongen, dit gaat ook op voor: bont tegen bont, gepareld tegen gepareld enz.

Man: wildvorm
Pop: bont
geeft: 100 % wildvorm/bont, dit geld ook voor de factoren witmasker en pastel.

Man: wildvorm/bontpop: wildvorm/bont
geeft: 25 % wildvorm, 50 % wildvorm/bont, 25 % bont

Man: wildvorm Pop: lutino
geeft: 50 % wildvorm/lutino mannen, 50 % wildvorm poppen, dit geld ook voor de factoren gepareld en cinnamon

Man: gepareld Pop: wildvorm
geeft: 50 % wildvorm/gepareld mannen, 50 % geparelde poppen

Man: bont/gepareld Pop: wildvorm/bont
geeft: 25 % wildvorm/bont zowel mannen als poppen, 25 % bont zowel mannen als poppen, 12,5 % wildvorm/gepareld/bont mannen, 12,5 % bont/gepareld mannen, 12,5 % geparelde/bont poppen, 12,5 % bontgeparelde poppen

Man: Wildvorm/lutino Pop: Lutino
geeft: 50 % lutino zowel mannen als poppen, 25 % wildvorm/lutino mannen, 25% wildvorm poppen

Man: Wildvorm/lutino Pop: Wildvorm
geeft: 50 % wildvorm zowel mannen als poppen, 25 % wildvorm/lutino mannen, 25 % lutino poppen

Man: Wildvorm/gepareld Pop: Gepareld
geeft: 25 % wildvorm poppen, 25 % wildvorm/gepareld mannen, 50 % gepareld zowel mannen als poppen.

Als er nog vragen zijn over welke jongen er uit diverse koppels te verwachten zijn, hoor ik het wel.
Roger van der Sijpt
 
Met dank aan:Roger
Voor lezingen:
 Roger van der Sijpt
Saturnuslaan 12
4624 BG Bergen op Zoom
Tel: 0164-259001
E-Mail: sijpt10@home.nl